Coworking Maribor

Avtor članka: Viktor Tancer, strokovni sodelavec na MRA, Coworking Maribor


Skupnost inovativnih posameznikov


Pomen co-workinga


Govor ministra Zdravka Počivalška ob otvoritvi CWMB
Beseda co-working v najširšem pomenu opredeljuje način dela, ki zaposlenim in drugim strokovnjakom omogoča, da si občasno ali stalno delijo prostor z drugimi inovativnimi posamezniki iz svoje ali sorodnih panog. 

Čeprav se v slovenščino co-working prevaja kot sodelo, sodelanje, je dejanski pomen co-workinga nekoliko širši. Prednost takšnega deljenja prostora (ang. desk sharing) je v  zniževanju stroškov najema prostora (če gre za plačljivo obliko uporabe) in drugih materialnih stroškov (stroški porabljene električne energije in pisarniškega materiala). Hkrati s spontanim mreženjem z drugimi ustvarjalnimi posamezniki najrazličnejših profilov uporabniki pridobivajo nove izkušnje, zamisli, vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije. 

Delo v co-working prostoru je usmerjeno v dokončanje projekta znotraj izbrane skupine strokovnjakov, k čemur bistveno pripomore delovno okolje in interdisciplinarnost delovne skupine znotraj projekta.


Aktivnosti v CWMB
Prvi je besedo co-working uporabil Bernard De Koven pred več kot dvema desetletjema, ko je pri svojem inovativnem pristopu pri oblikovanju zabavnih iger uporabil idejo o sodelovanju inovativnih posameznikov pri izdelavi zabavnih družinskih iger. Mnoge računalniške igre danes igramo znotraj zaprte socialne mreže, kjer se upošteva sodelo (ang. co-working) za dokončanje različnih zahtevnostnih stopenj.

Brad Neuberg je uporabil co-working za opis prostora kot delovnega okolja. V San Franciscu je leta 2005 ustanovil pisarno, kjer so delali trije tehnološki delavci, med dnevom pa je bil prostor odprt tudi za druge. Danes se tovrstni prostori, namenjeni sodelanju, ustanavljajo po vsem svetu. Postajajo vedno bolj popularni tudi v Sloveniji. Nemalokrat naletimo na tovrstno obliko dela v subjektih inovativnega okolja (podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji in tehnološki parki).Co-working je torej poslovni prostor ali drugo ustvarjalno delovno okolje, kjer se srečujejo najrazličnejši strokovnjaki, samozaposleni, ki niso pogodbeno zavezani deliti svoje znanje, izkušnje in sposobnosti enemu delodajalcu – pravnemu subjektu, temveč lahko svoje znanje, izkušnje in sposobnosti delijo znotraj zaprtega projekta, ki predstavlja neko ekonomsko vrednost.

Komu je co-working prostor namenjen


Že izoblikovana delovna skupina znotraj CWMB
Co-working prostor je namenjen inovativnim posameznikom, samostojnim podjetnikom, ki niso pogodbeno zavezani pri enem delodajalcu (ang. Freelancers). Spodbudno, deljeno delovno okolje in različne aktivnosti posameznikov niso značilnosti klasičnega pisarniškega okolja, kjer so posamezniki največkrat pripadniki istovrstnega pravnega subjekta. Z drugimi besedami bi lahko zapisali, da ta način dela ni primeren za istovrstne profile strokovnjakov znotraj istega pravnega subjekta, čeprav je tudi to mogoče, temveč je ta način dela bolj primeren za heterogene skupine profilov med pravnimi subjekti. Co-working je zanimiv za strokovnjake, ki opravljajo delo na domu, neodvisne pogodbene delavce ali poslovne ljudi, ki pogosto potujejo in opravljajo delo v izolaciji, znotraj zaprtega prostora. Delo na domu je za marsikoga utrujajoče, manj učinkovito kot delo v prijaznem podjetniškem okolju, ki ga co-working prostor ponuja. Izmenjava izkušenj lahko predstavlja za marsikoga novo poslovno priložnost. Dejanski učinki uporabe co-working prostora so v vključevanju v socialne poslovne mreže najrazličnejših profilov. Možnost vključitve najboljših strokovnjakov v posamezen projekt pri co-workingu predstavlja sinergijske učinke večjih razsežnosti.

Coworking Maribor


Predprostor CWMB z udobnimi sedišči za sproščanje
Coworking Maribor ali krajše CWMB deluje v okviru Mariborske razvojne agencije na Pobreški cesti 20 v Mariboru od 15. januarja 2015. Uporabnikom smo na voljo v drugem nadstropju v sodobnih, klimatiziranih prostorih, z možnostjo brezžičnega dostopa do interneta, in sicer: ena konferenčna soba z možnostjo vnaprejšnje rezervacije, ena delovna soba ter odprt prostor za poslovne sestanke ali srečanja. Prostori se v CWMB, razen konferenčne sobe, zasedejo po pravilu, kdor prej pride, prej zasede prostor. Naš delovni čas je med 9.00 - 17.00 uro. Uporabnikom sta v predprostoru CWMB na voljo dva avtomata, in sicer avtomat za kavo in avtomat za osvežilne napitke in sladke prigrizke. Sprostijo se lahko na velikanskih in udobnih pogrezajočih sediščih. V komaj šestih mesecih smo pridobili 75 rednih članov. CWMB je na voljo popolnoma brezplačno podjetnim posameznikom (hitra brezplačna  dostopna točka do interneta) ob predhodnem podpisu sporazuma o uporabi co-working prostorov oziroma delovne postaje (sodobno opremljen namizni računalnik z možnostjo barvnega laserskega izpisa na papir A4).Okrogla miza s tremi udobnimi sedeži za krajše poslovne sestanke
CWMB je v celoti financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Programa za spodbujanje konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2013 - 2018. Sprejeti program zagotavlja določene instrumente za izboljšanje konkurenčnosti in okrevanja gospodarstva znotraj  problemskega območja, čemur je namenjenih večji del od dodeljenih 32 mio EUR, in sicer: 
(1) ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij; 
(2) spodbujanje mikro in malih podjetij z mikrokrediti in subvencijo obrestne mere za komercialne kredite; 
(3) spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest
(4) podpora pri poslovanju in razvoju podjetij; 
(5) promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev. 

V problemsko območje sodijo občine Maribor, Ruše, Hoče – Slivnica, Pesnica, Kungota, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Konferenčna soba opremljena s projekcijskim platnom
Aktiviranje podjetniške dejavnosti med prebivalstvom in spodbujanje podjetniške kulture dosegamo v CWMB s povezovanjem podjetnih posameznikov – coworkerjev v projekte in s pripravo najrazličnejših dogodkov, ki so objavljeni na naši spletni strani Coworking Maribor. Tako prihaja do sinergije med uporabniki, kjer izkušenejši »mentorirajo« manj izkušene in s tem tvorijo projektne time. Za to imajo na voljo uporabniki v Coworking Maribor konferenčno sobo z možnostjo vnaprejšnje rezervacije. Prostori CWMB so prav tako namenjeni srečanjem med našimi člani in njihovimi zunanjimi poslovni partnerji (strankami). Mnogim našim članom zadošča za trenutne njihove potrebe le deljenje delovne mize CWMB (ang. desk sharing) z brezplačnim dostopom do interneta. 

Vabimo vse podjetne posameznike v skupnost CWMB, ki bi lahko prispevali k aktivaciji podjetniškega potenciala in povečanju delovnih mest znotraj problemskega območja.