COWORKING: prostor, skupnost, koncept – tudi v Radljah ob Dravi

Avtor: Borut JurišičV svetu se je besedna zveza co-working že dodobra uveljavila in pomeni obliko sodelovanja oseb, ki jih medsebojno ne zavezuje nič drugega, kakor njihova dobra volja in želja po sodelovanju. To je koncept, ki je bil objavljen kot prispevek o mreži CW Maribor že v eni izmed prejšnjih številk Novic. V Mariboru obstaja več tovrstnih centrov, h katerim se je pridružil tudi Radeljski Marenberški mladinski kulturni center, saj skupaj tvorimo mrežo prostorov, ki ponujajo bogato paleto podpornih dejavnosti svojim članom. A bolj kot pomoč s strani organizatorja, je pomembno sodelovanje in izmenjava znanj med člani samimi.


Kot samostojen podjetnik potrebujete razmejitev med zasebnim in poslovnim življenjem, saj se zna zgoditi, da se drugače delo nikoli ne konča (ter vas preveč izčrpa), ali pa nikoli prav ne začne (saj vas vedno okupirajo druge stvari). Prav tako samostojni podjetniki največkrat nimajo stikov z drugimi podjetniki, če se njihove dejavnosti ne dopolnjujejo/prekrivajo. A v okviru co-workinga pridejo v stik prav podjetni posamezniki z najrazličnejšimi ozadji in podjetnimi zamislimi, da različnih preteklih izkušenj sploh ne omenjamo. Tako vsak med njimi nekaj ponuja in nekaj potrebuje, usklajevanje ponudbe in povpraševanja pa je osnova za dobro medsebojno povezovanje, sodelovanje, sodelo (kot najpogosteje prevajamo co-working v slovenščino), delo…

Pridite v Marenberški mladinski kulturni center, kjer nudimo prostore namenjenemu co-workingu ter razvijajte svoje podjetne zamisli!